วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเขียนโปรแกรม Visual Studio 2010


รู้จักและใช้งาน Microsoft Visual Studio 2010

ภาษาวิชวลเบสิก
ในบทนี้จะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับภาษาวิชวลเบสิก ว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ ว่ามีข้อแตกต่างจากภาษาอื่นๆ อย่างไร
วิชวลเบสิก คืออะไร
ในหลายปีที่ผ่านมาวงการคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านซอฟต์แวร์
ภาษาวิชวลเบสิก ถือเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง มีความสามารถในการทำงานที่คล้ายกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น C , PaslCal , C++, C# แต่แตกต่างกันตรงที่ภาษาจาวาถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น DOS , Windows95 , WindowsXP , Linux หรือ UNIX และในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ไร้สายได้อีกด้วย

Visual Basic.NET
Visual Basic.NET เป็นภาษาที่พัฒนาต่อจาก Visual Basic 6.0 หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็น Visual Basic Version 7 ซึ่งขยายขีดความสามารถที่ Visual Basic เดิมไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นภาษาเชิงวัตถุอย่างแท้จริง (สนับสนุนโครงสร้างของภาษาที่เป็น OOP 100%) ทำให้โครงสร้างภาษาของ Visual Basic.NET นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ก็ยังคงสนับสนุนรูปแบบการเขียนแบบเดิมไว้ ในบางส่วนเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ย้ายจาก Visual Basic Version ก่อนหน้านี้มาเป็น Visual Basic.NET โดย Visual Basic.NET เป็นภาษาหนึ่งที่อยู่ในชุดเครื่องมือ Microsoft Studio.NET โดยจะใช้ IDE (Integrated Development Environment) รวมกับภาษาอื่นอีก 3 ภาษา ที่อยู่ในชุดเครื่องมือนี้ ซึ่งได้แก่ Visual C#, Visual C++ และ Visual J#
วิชวลเบสิก (อังกฤษ: Visual Basic) หรือ VB เป็นภาษาโปรแกรมแบบ GUI สร้างโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ภาษานี้เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมยอดนิยมสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในด้านธุรกิจ
ภาษานี้พัฒนามาจากภาษาเบสิก และยังได้พัฒนาต่อเป็นภาษาVB.NET อีกด้วย วิชวลเบสิกสนับสนุน Rapid Application Development (RAD) ทั้งด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบ graphical user interface (GUI) , การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ , , หรือ ADO, และการสร้าง ActiveX control จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวิชวลเบสิกคือนักเขียนโปรแกรมสามารถนำโปรแกรมประยุกต์หลาย ๆ โปรแกรมมารวมกันในโปรแกรมเดียว และยังสามารถประยุกต์ใช้คอมโพเนนต์ของวิชวลเบสิกที่มีเตรียมไว้ให้แล้วได้อีกด้วย


ข้อดีของภาษาวิชวลเบสิก
1.             Simple คือต่อการเขียนโปรแกรม เนื่องจากไม่มีตัวแปรพอยน์เตอร์ และมีกลไกในการจัดการกับหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ
2.             Plateform independent สามารถนำไปทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่นได้ โดยคุณสมบัตินี้เรียกว่า “Write once run anywhere”
3.             Object Oriented Programming เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
4.             Dynamic สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไลบรารีต่างได้ง่าย
รุ่นของภาษาวิชวลเบสิก
ภาษาวิชวลเบสิกนั้นได้มีการพัฒนามาตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ DOS มาจนถึงปัจจุบันที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ก่อนจะมาเป็น ภาษา Visual Basic.NET ให้เราใช้กันได้นั้น เราอาจจะคิดว่า ภาษา BASIC เป็นของ Microsoft คิดค้นขึ้น แท้จริงแล้ว ภาษา BASIC เป็นคำที่เกิดจากอักษรย่อของคำว่า Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปี คศ. 1963 ที่วิทยาลัย Dartmount College ในสหรัฐอเมริกา โดย จอห์น เคมเมนี John G. Kemeny และ ธอมัส เคิรตส์ Thomas E.Kurtz ถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ง่ายในการเขียนโปรแกรม โดย สมัยก่อน มีการใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีการนำมาทำเป็น ชุดคำสั่งถาวร หรือ Firmware เพื่อเก็บไว้ใน ROM บนไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมทั่วไปด้วย ด้วยความง่าย จึงเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยม และต่อมา ก็ได้เกิด รุ่นต่างๆ ของ BASIC มาอีก เช่น * ในปี 1975 BASIC for Altair by Bill Gates * ในปี 1980 GWBasic by Microsoft * ในปี 1980 QuickBasic by Microsoft * ในปี 1991 Visual Basic by Microsoft และ ยังมี Turbo BASIC อีก จากนั้นได้ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องมาอีกหลายรุ่นนับตั้งแต่ Visual Basic รุ่นแรก จนมาเป็น Visual Basic 6 ในปี 1998 และเมื่อมีการพัฒนา NET Framework ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของภาษา BASIC ครั้งใหญ่ จนกลายมาเป็น Visual Basic.NET ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ที่มา : http://greatfriends.biz/webboards/msg.asp?id=27407)

การเปิดใช้งานโปรแกรม สามารถทำได้ดังนี้
1.             Click ที่ปุ่ม Start
2.             เลือก All Program
3.             เลือก Microsoft Visual Studio 2010
4.             แล้วเลือก Microsoft Visual Studio 2010ส่วนประกอบที่สำคัญของต่างโปรแกรม
แถบหัวเรื่อง title bar : เป็นแถบแสดงหัวเรื่องโดยปกติจะบอกชื่อของโปรแกรม
แถบรายการคำสั่ง menu bar : เป็นแถบแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
หน้าต่างเริ่ม (Start Page) : เป็นหน้าต่างเริ่มการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะมีส่วนทีแสดง รายชื่อโปรเจ็กต์ที่เราได้เคยสร้างไว้แล้วในกรณีที่เพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรกจะไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่

การสร้าง Project ( Create New Project )
ในการเขียนโปรแกรมของภาษาวิชวลเบสิก การสร้างโปรแกรมเริ่มด้วยการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 คลิกที่ ปุ่ม Create New Project ในหน้าต่างเริ่มต้น (Start Page)
หรือ วิธีที่ 2 สามารถทำได้ดังนี้
1.             ไปที่เมนู File
2.             เลือก New
3.             เลือก Project
4.             รายละเอียดของหน้าต่าง New Project มีดังนี้
4.1      Name : เป็นส่วนที่ต้องกำหนดชื่อของโปรตั้งชื่อเป็น Week2
4.2      Location : : เก็บที่อยู่ของโปรเจ็กต์ (ไม่เปลี่ยน)
4.3      Solution name : : เป็นการกำหนดชื่อของ Solution ซึ่งปกติจะเป็นชื่อเดียวกับโปรเจ็กต์แต่อาจตั้งเป็นชื่ออื่นได้(ไม่เปลี่ยน)

การทำงานกับหน้าต่างโปรแกรม
หน้าต่าง Solution
เป็นหน้าต่างที่รายละเอียดของโซลูชัน (หลายๆ โปรเจ็กต์รวมกันเรียกว่า Solution ) โปรเจ็กต์ รวมทั้งเรายังสามารถจัดการกับโปรเจ็กต์ได้โดยการเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อของ Solution, Project และ C++file
1. การเพิ่มFile C++
2.1 ใน Solution Explorer บน Source Files คลิกขวาและเลือก Add  à New Item
เลือก Visual C++ à Code à C++ file(.cpp)
2.2       Name : เป็นส่วนที่ต้องกำหนดชื่อของโปรตั้งชื่อเป็น TestProgram

2.3   Copy code ลง
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
  cout<< “Hello ComEDU”;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น